I AMU 28.11.19 ble det bestemt at ferie tildeles etter disse prinsippene:

  • Ferieønsker behandles fortløpende – ‘første mann til mølla’
  • Frist for å melde sommerferie er 31.3
  • I perioder hvor mange ønsker ferie, vil det være behov for å gjøre en tilpasning.

Flere detaljer finner du i mail som er sendt ut 2.1.20 og i arbeidsreglementet.  Arbeidsreglementet finner du her: HMS -> Personalhåndbok -> Arbeidsreglement